prova‎ > ‎

prova-tz


1) Convé que cada pàgina que es creï dugui una taula de continguts a l'inici. Aquesta taula s'insereix des del menú "Insereix" / "Taula de contingut" que direm (a "Configuració", la icona de l'engranatge que apareix en fer clic a sobre) que mostri 2 nivells de contingut (que són els títols que marcarem amb els estils "H3" i "H4").

2) Abans de copiar i enganxar un text provinent d'algun altre lloc (web, documents, etc.), passeu-lo per un programa de tractament de textos per treure-li tot el format (tipus el Bloc de notes), si no us donarà problemes d'estil aquí a l'hora d'editar-los. Aquí també se li pot dir "desfés la formatació" al menú "Format", però de vegades dóna problemes.

3) Esborreu aquest text vermell i guieu-vos pel text fals que teniu a continuació.

Títol principal de l'article (****estil H3****)

****Estil Normal paragraph text*** Text general el piquem amb Verdana 12 amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12

Títol secundari (****estil H4****)

****Estil Normal paragraph text*** Text general el piquem amb Verdana 12 amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12

Títol terciari (***estil Text amb paràgraf normal + negreta***)

****Estil Text amb paràgraf normal / Normal paragraph text*** Text general el piquem amb Verdana 12 amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12amb Verdana 12