prova


1) Convé que cada pàgina que es creï dugui una taula de continguts a l'inici. Aquesta taula s'insereix des del menú "Insereix" / "Taula de contingut" que direm (a "Configuració", la icona de l'engranatge que apareix en fer clic a sobre) que mostri 2 nivells de contingut (que són els títols que marcarem amb els estils "H3" i "H4").

2) Abans de copiar i enganxar un text provinent d'algun altre lloc (web, documents, etc.), passeu-lo per un programa de tractament de textos per treure-li tot el format (tipus el Bloc de notes), si no us donarà problemes d'estil aquí a l'hora d'editar-los. Aquí també se li pot dir "desfés la formatació" al menú "Format", però de vegades dóna problemes.

3) Esborreu aquest text vermell i guieu-vos pel text fals que teniu a continuació.

Títol principal de l'article (*** posar marcador dins del títol i picar Format->H3 ***)

Text normal de contingut: no aplicar cap format, ja està establert de forma automàtica. bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla,

Títol secundari (*** Format->H4 ***)

Títol terciari (***estil Text amb paràgraf normal + negreta***)