Objectes perduts

Hem trobat tots aquests objectes a l'escola. No porten cap nom (o el duen incomplet) i no els hem pogut lliurar als seus propietaris.
Per aquest motiu inaugurem aquest contenidor virtual, que esperem, tanmateix, que no haguem d'omplir gaire sovint... El contenidor "real" és a Secretaria.

Si algun d'aquests objectes és vostre, podeu passar-lo a recollir al contenidor de Secretaria.

Ah! I recordeu posar-hi el vostre nom i cognoms la propera vegada!