Com nomenar els àlbums de fotos a PICASA

Quin compte de Gmail he de fer servir?

Recordeu que per pujar fotos heu de fer servir el compte gitanjali.bdn@gmail.com. 

Abans de continuar llegint, heu de saber que qualsevol imatge de la web porta (en fer-hi clic al damunt) a l'àlbum públic de Picasa on està penjada. Si l'àlbum conté més fotos, això permet de poder-les veure totes.

Quin nom he de posar als àlbums de Picasa?

Els àlbums de Picasa s'han d'anomenar seguint aquest esquema:

ANY (o 000 si són atemporals) + -GITANJALI + -AM (si són de l'AMPA) / -ES (si són de l'Escola) + -Motiu o Tema

Si no se sap l'any però si el curs, es pot posar el curs.
No feu servir guions baixos (_), que després donen problemes.

Exemples:

000-GITANJALI-objectes perduts
000-GITANJALI-ES-serveis acollida
000-GITANJALI-AM-junta
2010-GITANJALI-AM-Festa del Badiu
2011-GITANJALI-ES-Carnestoltes
2009-2010-GITANJALI-ES-El gust de l'aigua (P3)

És important no canviar el nom de l'àlbum de les fotos una vegada s'han inserit en alguna pàgina, perquè les fotos  després no tenen cap enllaç vàlid quan s'hi clica al damunt, és a dir, no es podria anar des de la web a l'àlbum de Picasa per veure-hi la imatge en un altre format o mirar la resta d'imatges de l'àlbum.