Amb quin compte de GMAIL treballem**

Principalment hi ha dues opcions:

1. Usar el teu compte gmail personal:

Això, en general, és bona pràctica perquè queda constància de qui ha fet quins canvis (p.ex. a la capsa de la dreta "Activitat recent de la pàgina" i a "Historial de versió"). Característiques d'aquesta opció:
 • Requereix que el teu compte gmail estigui registrat com a autor de la web de l'escola. Això ho pots fer tu mateix entrant primer amb el compte "gitanjali.bdn@gmail.com" i afegint el teu compte com a autor. (Volem fer-ho així? O necessitem més control de qui pot afegir autors?)
 • Podem inserir tranquil·lament imatges a través del menú "Insereix->Imatges".
 • Si inserim imatges del nostre espai Picassa o documents del nostre Google Docs personal, aquestes s'han de considerar objectes externs a la web de l'escola. Per què?
  • Aquests objectes segueixen estant sota el nostre control  personal i no els podran controlar els altres autors de la web de l'escola.
  • Pot donar-se el cas que esborres o modifiques aquests objectes personals en el futur sense tenir en compte que estan enllaçats des de la web de l'escola. Com a conseqüència tindrem enllaços trencats a la web.
  • Si malgrat el que hem dit a dalt volem incloure objectes del nostre espai personal Picassa o Google Docs, aquests objectes s'han de marcar com a públic dins del nostre espai. Si no es fa això, els usuaris com a regla general no els poden accedir/veure. 
  • PERSONALMENT (NÚRIA) PENSO QUE HAURÍEM DE SEGUIR AQUESTA OPCIÓ SI HEM D'EDITAR ALGUN ARTICLE SENSE FOTOS. EL NOSTRE NOM SORTIRÀ COM A AUTOR.

2. Usar el compte "gitanjali.bdn@gmail.com"

Aquest compte l'hauriem d'usar quan volem incloure imatges de Picassa o documents de Google Doc que "pertanyen" a l'escola o que s'han cedit a l'escola. Les característiques d'aquesta opció són:
 • Treballem de forma anònima. Només queda la signatura "Escola Gitanjali" associat als canvis que realitzem. 
 • El compte té associat un espai Picassa per a fotos i un espai Google Docs que considerem "propietat" de l'escola. D'aquests espais podem incloure tranquil·lament qualsevol foto o document a la web.
 • Tenir en compte que no s'hauria de pujar cap foto ni document als espais associats al compte (ni a la web) dels quals no disposem de drets d'ús. 
 • PERSONALMENT (NÚRIA) PENSO QUE HAURÍEM DE SEGUIR AQUESTA OPCIÓ SI VOLEM PENJAR ALGUNA FOTO. CREC QUE ÉS MÉS FÀCIL DE GESTIONAR, COSA QUE CONSIDERO MÉS IMPORTANT QUE EL FET DE NO SABER QUI HA TOCAT QUÈ (SEMPRE PODEM SIGNAR AMB COS MOLT PETIT ELS ARTICLES, AMB LES INICIALS, P.EX.).