L'aprenentatge‎ > ‎

Llista de llibres de Cinquè. Curs 13-14
NIVEL: 5è DE PRIMÀRIA

  • Llibres que compra l’AMPA i que trobareu a l’escola el primer dia de curs:

Llengua Catalana

Món Ortogràfic 5. Quadern de treball de Competències Bàsiques. Ed. Barcanova

ISBN: 978- 84-489-2430-0

Coneixement del Medi Social

Quadern d’activitats 5è. Coneixement del Medi Social i Cultural. Mapes i làmines .Ed. Cruïlla                                                   

ISBN- 978-84-661-2290-0

Anglès

Surprise 5 CB Pack+ Multirom Ed. Oxford

ISBN-9780194409490

ISBN-9780194409377  Surprise 5 AB Pack (Spain)

Música

Cicle Superior 1. Ed. Barcanova            ISBN-978- 84-489-2417-1  

Agenda escolar

La subministrarà l’Escola a l’inici del curs
  • Materials que heu de comprar:

 

RECOMANACIONS

Recomanem especialment que cada alumne disposi a casa seva d’un diccionari de la Llengua Catalana, de la Llengua Castellana i de la Llengua Anglesa de la mateixa qualitat  com els que disposa a l’escola. També és convenient que es tingui a la mà un diccionari de verbs i un de sinònims i antònims.

Música

Flauta soprano Zen-on de digitació alemanya SG (si no la teniu del curs passat)

Calculadora

Calculadora Casio, model SL 310 ER ( si no la teniu del curs passat)

Estris de dibuix

Regle de 30 cm ,escaire, cartabó, compàs de qualitat  i transportador d’angles

( si no ho teniu del curs passat)(cal que siguin de bona qualitat)

Altres materials

 5 dossiers de plàstic per a diferents matèries.

Carpeta amb gomes  mida DINA3 pels treballs de plàstica.

( si no la teniu del curs passat)

Estoig complert amb regle curt per subratllar (15 cm)

Carpeta  amb  compartiments .

2 jocs de 10 separadors de colors de plàstic.


NOTA IMPORTANT

El material marcat en negreta s’utilitza més d’un curs.

Les carteres que compreu per als vostres fills poden tenir rodes si ho considereu oportú.

 

NO CAL QUE COMPREU aquests llibres perquè formen part del programa de reutilització .

Llengua Catalana

Llengua catalana 1 CS. Llibre de l’alumne. Ed. Barcanova

Llengua Castellana

Llengua castellana 1 CS. Libro del alumno. Ed. Barcanova

Matemàtiques

Matemàtiques 1. CS Llibre de l’alumne. Ed. Barcanova

Coneixement del Medi Social i Cultural

Coneixement del Medi Social i Cultural. Projecte 3-16 Ed. Cruïlla

Coneixement del Medi Natural

Coneixement del Medi Natural. Projecte 3-16. Ed. Cruïlla

Diccionari de Català

Diccionari de la Llengua Catalana  INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS.

Diccionari de castellà

Diccionari escolar de la Lengua Española, Ed. Santillana

Diccionari d’anglès

Oxford Pocket, anglès/català

Diccionari de sinònims i antònims

E. Teide

Diccionari de verbs

Els verbs catalans conjugats. Ed. Claret

Atlas

Atlas de Catalunya i el món. Grup Promotor Santillana   

Llibre de lectura col·lectiva

- "El vampiro vegetariano" de Carlo Frabetti

- Oranges in the Snow, Autors: Phillip Burrows and Mark Foster.  Ed. Oxford bookworms

- “Go, Gorillas, Go”. Autora: Fiona Kenshole Ed.Oxford University Press.