L'AMPA‎ > ‎Les comissions de l'AMPA‎ > ‎

Banc de recusos i mini tallers


Comissió de Banc de Recursos i Mini Tallers

Juny de 2012

Presentació a les famílies

Us fem arribar aquest escrit per informar-vos d’un projecte que l’Ampa de l’Escola  Gitanjali volem portar a terme i que té com a principal protagonista als pares i mares de l’escola.

El projecte BANC DE RECURSOS I MINI - TALLERS  pretén enriquir l’escola amb una nova font documental la qual aportaríeu vosaltres pares, mares, avis, àvies i familiars diversos.

Tots i cadascú de nosaltres tenim a casa o a qualsevol indret personal, uns recursos que tot i que no ens adonem són molt valuosos i que podríem compartir amb l’escola (els professors i els nostres fills , els seus alumnes ) i amb la resta de la nostra comunitat educativa (mares, pares ,familiars i amics )

Aquest recursos són:

1. Recursos Materials:

Es tot aquell material que tenim a casa endreçat, susceptible de ser observat (fotos, vídeos, diapositives, llibres, instruments de música, eines, disfresses, maquetes, col·leccions,animals, plantes, mapes , documents ...)

2. Recursos de coneixement:

Es aquell coneixement que durant la nostra vida l’hem pogut aprendre i que el podríem posar a disposició dels altres: coneixements que tenim sobre la nostra professió, els nostres estudis, les nostres aficions, habilitats, experiències de la vida, fets viscuts, el nostre medi, etc.

Objectius d’aquest projecte:

 • Donar sortida a tots aquests recursos que tenim tant ben endreçats a casa i/o al nostre intel·lecte, i posar-los a disposició de l’escola per tal d’enriquir-la, creant xarxes de suport pedagògic entre les famílies i la comunitat educativa.
 • Fomentar la participació i la implicació dels pares, mares, nens, nenes...en la realitat de la nostra escola.
 • Empoderar a les famílies de l’escola, dotant-les d’un paper important en la tasca educativa dels seus fills/es.
 • Crear xarxes entre famílies i entre famílies i escola, valorant com a enriquidor el que cadascú pot aportar.

Destinataris del projecte:

 • Els nens i nenes de l’escola que mitjançant el banc de recursos poden ampliar, experimentar i construir el seu coneixement a través de l’observació del material del Banc de Recursos.
 • Els pares, mares i famílies en general de l’escola,  que mitjançant els mini-tallers que s’organitzaran poden rebre informació sobre qualsevol tema que els interessi del banc de recursos.
 • Qualsevol persona que vulgui participar en la cessió de recursos.
 • L’escola, la qual podrà gaudir de material i els coneixements dels pares  per exemplificar continguts teòrics

Com pot fer una família la cessió dels seus recursos materials i de coneixement?

 • Durant l’estiu es passarà a les famílies uns formularis que permetran recollir dades per crear aquest fons de recursos. En els formularis les famílies podran detallar quins recursos tenen i durant quan de temps els poden cedir a l’escola.
 • Aquest projecte estarà coordinat des de l’AMPA per una comissió, la qual s’encarregarà d’inventariar, classificar, registrar l’entrada i sortida dels recursos materials i de coneixement, i de identificar a qui pertany el recurs cedit.
 • Hi haurà un espai a l’escola on es guardaran els recursos materials durant el temps necessari.

Quin ús tindran els recursos cedits per les famílies?

 • Tant els recursos materials com els de coneixement poden servir per il·lustrar i enriquir el temari de curs posant-los a disposició del professorat.
 • Amb els recursos de coneixement (exposició del nostre saber) la comissió de banc de recursos i mini-tallers organitzarà uns MINI-TALLERS. Aquests aniran dirigits als pares, mares o als nens/es o a tots dos alhora, i a familiars i amics, i es muntaran en funció dels recursos de coneixement que les famílies estiguin disposades a compartir i que hagin anotat en els formularis. Els mini-tallers els donaran aquells pares, mares, avis,...que estiguin disposats a compartir el seu coneixement amb els altres i tindran una durada no superior a dos dies.

Animeu-vos a participar!

Per més informació, aclariment o dubte podeu contactar amb la comissió de BANC DE RECURSOS i MINI TALLERS a banc.recursos@gitanjali.cat.