L'escola‎ > ‎

Consell Escolar

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR  -  CURS 2012-2013

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Aquest curs s’han de fer eleccions per renovar els Consells Escolars dels Centres.

Com a pares i mares teniu un paper important a desenvolupar en la vida de l’escola. Per això us animem a participar en aquestes eleccions ja sigui com a candidat a representant dels sector de pares i mares o exercint el vostre dret a vot per escollir les persones que han de formar part de l’òrgan màxim de participació que és el Consell Escolar.

 

Recordeu que poden votar el pare i la mare o, si és el cas, els tutors legals sempre que estiguin inscrits al cens electoral. Per això és molt important que passeu per l’escola a comprovar que figureu en aquest cens que estarà exposat al tauler d’anuncis a partir de dilluns 3 de desembre i presentar reclamació en cas que hi hagi algun error durant els dies 4, 5 i 10.

 

Per poder votar cal portar el DNI, carnet de conduir, passaport o targeta de residència en cas de persones d’altres nacionalitats.

 

A la mesa electoral ha d’haver-hi dos vocals representants de pares que seran escollits per sorteig entre tots els membres del cens.

 

A continuació us fem arribar el calendari del procés electoral.

 

3 de desembre

Convocatòria de les eleccions: es realitzaran dijous 17 de gener de 2013.

Horari de votació: a les 9, a les 12:30, a les 15, a les 16:30 i a les 17:45 a la sala de l’AMPA (Edifici d’Educació Infantil).

 

Publicació del cens electoral provisional.

4, 5 i 10 de desembre

Període de reclamacions al cens electoral.

11 de desembre

Sorteig per tal de designar els membres vocals de les meses electorals.

13 de desembre

Constitució de les meses electorals.

14 de desembre

Publicació del cens definitiu un cop ateses les reclamacions.

Fins al 19 de desembre

Presentació candidatures.

8 de gener

Publicació de candidatures.

Fins al 16 de gener

Els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes.

17 de gener

Elecció de representants de pares i mares.

24 de gener

Constitució del nou Consell Escolar.

 

Esperem la vostra participació.           

                                                                La Directora i Presidenta del Consell Escolar
EL CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.

Funcions del consell escolar dels centres públics 

Feu clic aquí!

Composició del Consell Escolar de l'Escola Gitanjali

  • Equip de direcció: directora, cap d'estudis, secretària.
  • 6 representants del sector mestres.
  • 5 representants del sector pares: Josefa Alberola, Nieves Carrillo, Marta López, Núria Collado i Marta Pocino.
  • 1 representant de l'AMPA: Àngel Zaballos.
  • 1 representant de l'Ajuntament: Francesc Reina.
  • 1 representant del PAS (personal administratiu i serveis): Benjamí Arellano.
Ċ
Escola Gitanjali,
3 de març 2012, 11:25