Concurs de Fotografia Gitanjali

II CONCURS DE FOTOGRAFIA GITANJALI 2012. BASES 

Tema

"L'alegria de viure" 

Participants

Es podran presentar a concurs les obres d'alumnes, mestres, pares, mares, avis, àvies, germans, germanes i es dividiran en tres categories:   
a) Alumnes de l'Escola Gitanjali fins a 6è de primària.   
b) Exalumnes, germans i germanes d'alumnes de l'Escola que estiguin fent ESO o Batxillerat.
c) Germanes i germans, pares i mares, avis i àvies, mestres, etc., d'alumnes de l'Escola.  

Presentació de les obres

Es presentarà una obra per concursant.  Les obres es presentaran en paper fotogràfic de 20x30, muntades sobre un suport com cartró ploma o similar preparat per poder-lo penjar a l'exposició. A la part del darrere hi ha de portar escrit el títol de l'obra i el nom de l'autor en un sobre tancat.Les fotografies poden ser en color o bé en blanc I negre. 

Puntuació

El 80% de la puntuació la decidirà un jurat que estarà format per dues mestres i dos pares/mares. El 20%  restant es decidirà per votació popular. 

Premis

Els guanyadors rebran un llibre de fotografia com a premi del concurs. Hi haurà UN PREMI de cada categoria. 

Termini de presentació

Les obres s'hauran de presentar dins d'un sobre tancat i entregar a la Deli Fernandez (secretària de l'AMPA) abans del dia 31 de maig de 2012.
L’exposició, les votacions, els resultats i el lliurament de premis es faran durant la Festa de Sisè, el dia 8 de juny de 2012.